Úvod

Historie

Současnost

Mapa

Otevírací doba

Zajímavosti

Fotogalerie

Návštěvní kniha

www stránkySychrovStátní zámek Sychrov - současnost

     V současné době je zámek v majetku státu a je přístupný pro veřejnost. Návštěvníci si mohou vybrat ze 2 prohlídkových tras:


Základní prohlídková trasa

     Základní prohlídková trasa zpřístupňuje návštěvníkům kromě několika interiérů situovaných v přízemí převedším interiéry prvního patra jižního, západního, severního a východního křídla včetně části Bretaňské věže. V úvodu návštěvník projde sgrafitovou chodbou do zámecké kaple. Zde se seznámí se základní charakteristikou objektu, jeho historií a s cíli reinstalace interiérů, která probíhala v letech 1990 - 1999. Kaple byla nainstalována v roce 1990 podle dochovaných archivních materiálů a fotografií. Z ní je možno nahlédnout do malé sakristie, v níž jsou na stěnách genealogicky seřazeny litinové desky se jmény zesnulých z rakví z rohanské hrobky v Loukově. Na stole je umístěna dřevěná kazeta s kusem zkrvavené textilie z košile vévody de Turenne a mramorová nádobka, v níž bylo uloženo srdce vévody d' Enghien. Z kaple návštěvníci vycházejí tzv. předkaplím a mohou nahlédnout do sakristie, která je vybavena nábytkem z dílny Petra Buška. Následuje prohlídka schodišťové haly s mramorovou sochou nejvýznamnějšího předka rodu - Jindřicha II., vévody z Rohanu a prince z Leónu. Po hlavním mramorovém schodišti vystoupí návštěvníci do prvního patra, jehož prohlídku zahájí v jižním křídle. Zde se seznamují s třemi soukromými malými pokoji kněžny matky (předpokoj, ložnice a salon), které jsou vybaveny novogoticky, doplněny grafikami, zachycujícími francouzské přístavy; vysoce kvalitními obrazy s náboženskou tématikou (např. trůnící madona - Itálie, 1/2 14. století, Svatá rodina se sv. Kateřinou - dílo Pietra Paola da Santa Croce) a portréty z rohanské galerie. Pokoje jižního křídla zakončuje lovecký pokoj s řadou trofejí a zbraní evropského i orientálního původu a rodové muzeum, jehož vitríny obsahují řadu předmětů, které připomínají vlast Rohanů - Francii (např. kamínky z rodového sídla Josselin) nebo významné osobnosti (např. vévodu d'Enghiena). Chodba jižního křídla je zaplněna portréty významných předků rodů v životní velikosti (jedná se jednak o imaginární podobizny Karla Javůrka a francouzské originály 17. a 18. století). Z jižního křídla vede prohlídková trasa tzv. parohovou chodbou křídla západního, v níž jsou nainstalovány lovecké trofeje a zbraně. Pokoje západního křídla byly návštěvníkům zpřístupněny od 1. 07. 1999. Obsahují interiéry tzv. královského apartmá (předpokoj, salon, ložnice, orientální salon, garderoba s přilehlým pokojem sluhy) a ložnici tzv. bytu vedle galerie. Všechny interiéry jsou zařízeny novogotickým Buškovým nábytkem a salon s ložnicí doplněny velkými podobiznami francouzských panovníků a příslušníků královské dynastie Bourbonů. Pět interiérů severního křídla bylo dle archivních materiálů rekonstruováno v roce 1991 a turistům poprvé zpřístupněno od 18. dubna 1992. Jedná se o soukromé pokoje knížete v následujícím sledu: pracovna, toaletní pokoj, ložnice, salon, malá jídelna. Všechny jsou vybaveny novogotickým bohatě vyřezávaným nábytkem z dílny Petra Buška, portréty z rohanské rodové galerie, sbírkou porcelánu, dýmek a předmětů, které připomínají největší zálibu knížete - botaniku a dendrologii (botanické atlasy, mikroskop, herbáře,...). Po severním křídle následují dvě části východní chodby a tzv. předpokoj velkého salonu. Stěny jsou hustě zaplněny podobiznami z rohanské portrétní galerie. Prohlídka pokračuje v hale vedle velké oratoře s mistrovsky vyřezávaným točitým schodištěm z dílny Petra Buška a s rohanskými portréty z dílny malíře Karla Javůrka. Je možno nahlédnout do velké oratoře s řadou velmi kvalitních pozdně gotických plastik, reliéfů a deskových obrazů. Dalších pět pokojů východního křídla tvoří apartmá kněžny (jedná se o malou soukromou oratoř kněžny, ložnici, toaletní pokoj, kabinet a krbový salon). Všechny dámské interiéry jsou zařízeny novogotickým Buškovým nábytkem inspirovaným jak středoevropskou gotikou, tak anglickým architektem Puginem (např. sedací souprava v kabinetu kněžny). Místnosti doplňují holandská květinová zátiší a řada portrétů z rodové galerie. Nechybí pochopitelně ani předměty denní potřeby, které obklopovaly dámu, a bohatá kolekce fajáns, skla, porcelánu a starých cínů. Reprezentační interiéry zámku začínají tzv. velkým přijímacím salonem s bohatě vyřezávaným stropem z dílny P. Buška s rohanskými erbovními figurami. Zámecká knihovna obsahuje 7.209 svazků, které jsou umístěny v novogotických bohatě řezaných Buškových skříních. Upoutají i sklomalby Jana Zachariáše Quasta, které pokračují i v dalším interiéru, kterým je tzv. kulečník. Na stěnách jsou zde dochovány původní tapety z tlačené kůže. Nejhonosnějším zámeckým interiérem končí východní křídlo zámku - jedná se o tzv. velkou jídelnu, v jejíž výzdobě vrcholí mistrovství řezbáře Petra Buška. Reprezentačnímu prostoru dominují velká plátna významných předků rodu a rohanských majitelů Sychrova (Karel Alain Gabriel Rohan, Kamil Josef Filip Idesbald Rohan, Alain Benjamin Rohan), které doplňují sklomalby dalších rohanských předků (autor sklomaleb: Jan Zachariáš Quast). V poslední části prohlídky návštěvníci procházejí chodbou s rodovými portréty, nahlížejí do přípravny jídel s bohatou kolekcí holíčské fajánse. Dále sestupují po točitém schodišti Bretaňské věže do výchozí sgrafitové chodby.

Královská ložnice      Pracovna knížete      Lovecký pokoj


logo sperky


Rozšířená prohlídková trasa

     Rozšířená prohlídková trasa obsahuje základní prohlídkovou trasu obohacenou o interiéry tzv. Bertina křídla, které seznamuje návštěvníky s vývojem bytové architektury od renesance k historismu. První sál je věnován umění doby renesance, následuje spojovací chodbička s loveckou tématikou, kterou budou prezentovat zejména mědirytiny E. Riediengera. Následuje barokní salonek s ukázkou holíčské fajáns, malý interiér pojatý jako zimní zahrada. Rozmanitost rokokových tvarů mohou turisté obdivovat v rokokovém salonku s bohatou kolekcí míšeňského porcelánu. Zajímavou sbírku vedut Prahy mohou turisté shlédnout v tzv. klasicistním salonku. Klenotem tzv. empírového salonu bude zajisté obraz Fügera, zachycující podobiznu Octavie Merveldt - Pergenové. Císařský salonek obsahuje portréty císaře Františka Josefa I. a jeho choti, Alžběty. Poslední interiér je věnován historismu, který bude zastupovat novogotický oltář z dílny Petra Buška, který se původně nacházel v zámecké kapli a posléze byl přemístěn do rohanské hrobky v Loukově. Návštěvníci vychází chodbou, v níž se seznámí s velice zajímavou sbírkou kolorovaných litografií s vojenskou tématikou.

     Na jejím konci mohou shlédnout další čtyři interiéry. První je věnovaný nejvýznamnějšímu rohanskému předkovi na Sychrově - Kamilu Rohanovi. Druhá místnost zachycuje ve fotografiích život posledních Rohanů na zámku. Poslední dva pokoje jsou vybočením z charakteru všech ostatních zámeckých interiérů. První za pomoci moderních svítidel a techniky přibližuje vztah hudebního skladatele Antonína Dvořáka k Sychrovu a patronátnímu komisaři Aloisu Göblovi. Poslední místnost připomíná turecký stan.
Partnerské stránky:


Ubytování Adršpach a Broumovsko | Ubytování Beskydy | Ubytování Brdy | Ubytování České Švýcarsko | Ubytování Českomoravská vysočina | Ubytování Český les | Ubytování Český ráj | Ubytování Hanácko | Ubytování Javorníky | Ubytování Jeseníky | Ubytování Jihočeské rybníky | Ubytování Jizerské hory | Ubytování Jižní Čechy | Ubytování Jižní Morava | Ubytování Karlovarský kraj | Ubytování Krkonoše | Ubytování Krušné hory | Ubytování Liberecký kraj | Ubytování Lipno | Ubytování Lužické hory | Ubytování Máchovo jezero | Ubytování Moravskoslezský region | Ubytování Moravský kras | Ubytování Olomoucký kraj | Ubytování Orlické hory | Ubytování Pardubický kraj | Ubytování Plzeňsko | Ubytování Povltaví | Ubytování Praha a okolí | Ubytování Severní Morava | Ubytování Slovácko | Ubytování Střední Čechy | Ubytování Šumava | Ubytování Ústecký kraj | Ubytování Valašsko | Ubytování Východní čechy | Ubytování Západní Čechy | Ubytování Zlínský kraj


Dovolená